QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

 

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên

4.1 Trách nhiệm và quyền hạn của bên A:

-    Cung cấp nội dung thông tin đảm bảo chính xác, trung thực trong khuôn khổ luật pháp quy định.

-    Có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí theo như quy định tại điều 3 trên.

-    Có quyền khiếu nại về chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ do bên B cung cấp. Mọi khiếu nại phải được gửi cho bên B dưới dạng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề và bên B trả lời khiếu nại cho bên A trong vòng 05 ngày kể từ ngày bên B nhận được công văn của bên A;

-    Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với bản đăng ký, hai bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị;

-    Bên A phải cung cấp cho bên B đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên B yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên B trong quá trình thiết kế.

4.2 Trách nhiệm và quyền hạn của bên B:

- Trong vòng 4-8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng bên B sẽ cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho bên A

- Đảm bảo giao sản phẩm đúng thời gian như trong hợp đồng.

        - Cung cấp các dịch vụ theo điều 1 của hợp đồng này;

-    Hoàn tất việc cài đặt trang web của bên A lên mạng dưới tên miền mà bên A cung cấp

-    Bên B sẽ cập nhập 2 đến 4 sản phẩm trên trang sản phẩm minh họa lên trang web khách hàng , phần cập nhật tiếp theo do khách hàng tự cập nhập sau khi bên B hướng dẫn và chuyển giao công nghệ.

-    Có quyền tạm ngưng phục vụ nếu bên A thanh toán chậm quá 10 ngày kể từ ngày bên B bàn giao kỹ thuật cho bên A;

Điều 5: Quy trình thực hiện công việc và Bảo hành

5.1 Quy trình thực hiện công việc:

- Bước 1: Bên A chuẩn bị nội dung hình ảnh gửi cho bên B, còn bên B thực hiện thiết kế giao diện hoàn chỉnh gửi cho bên A. Bên A xác nhận đồng ý  giao diện.

- Bước 2: Chỉnh sửa thông tin & hình ảnh do bên A cung cấp cho đến khi hoàn thiện (không quá 3 lần).

- Bước 3: Bên A đồng ý  website do bên B thiết kế hoàn thiện, bên B sẽ tiến hành cấu hình và upload website lên hosting và bàn giao website cho bên A

      5.2 Bên B có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện

      thoại cho bên A trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website

5.3 Sau khi hết hạn bảo hành, bên B tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail, hoặc fax cho bên A nếu có vướng mắc về kỹ thuật;

 

Điều 6: Điều khoản chung

6.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;

6.2 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, hai bên cùng trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau;

6.3 Nếu có tranh chấp xảy ra thì mọi vấn đề không thống nhất sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật;

6.4 Hợp đồng này gồm ..... trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đang online 1

Hôm nay 10

Tổng cộng 132177

Tư vấn
Ms. Kim
Ms. Kim
0902594948
Hồng Kim
Hồng Kim
0938354034
Ms. Nhi
Ms. Nhi
01227423411
Logo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT LỘC

hiểu ngay cái nhìn đầu tiên

Công ty tnhh công nghệ tân phát lộc
VP:225A4 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.hcm
Website: tanphatlocco.com/thietkechuanseo.com
Email: tanlucit09@gmail.com
ĐT: HOTLINE: 086.849 2279
Hotline:

Thiết kế bởi webmoi.vn

banner
Sky Sky Sky Sky

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

 

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên

4.1 Trách nhiệm và quyền hạn của bên A:

-    Cung cấp nội dung thông tin đảm bảo chính xác, trung thực trong khuôn khổ luật pháp quy định.

-    Có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí theo như quy định tại điều 3 trên.

-    Có quyền khiếu nại về chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ do bên B cung cấp. Mọi khiếu nại phải được gửi cho bên B dưới dạng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề và bên B trả lời khiếu nại cho bên A trong vòng 05 ngày kể từ ngày bên B nhận được công văn của bên A;

-    Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với bản đăng ký, hai bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị;

-    Bên A phải cung cấp cho bên B đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên B yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên B trong quá trình thiết kế.

4.2 Trách nhiệm và quyền hạn của bên B:

- Trong vòng 4-8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng bên B sẽ cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho bên A

- Đảm bảo giao sản phẩm đúng thời gian như trong hợp đồng.

        - Cung cấp các dịch vụ theo điều 1 của hợp đồng này;

-    Hoàn tất việc cài đặt trang web của bên A lên mạng dưới tên miền mà bên A cung cấp

-    Bên B sẽ cập nhập 2 đến 4 sản phẩm trên trang sản phẩm minh họa lên trang web khách hàng , phần cập nhật tiếp theo do khách hàng tự cập nhập sau khi bên B hướng dẫn và chuyển giao công nghệ.

-    Có quyền tạm ngưng phục vụ nếu bên A thanh toán chậm quá 10 ngày kể từ ngày bên B bàn giao kỹ thuật cho bên A;

Điều 5: Quy trình thực hiện công việc và Bảo hành

5.1 Quy trình thực hiện công việc:

- Bước 1: Bên A chuẩn bị nội dung hình ảnh gửi cho bên B, còn bên B thực hiện thiết kế giao diện hoàn chỉnh gửi cho bên A. Bên A xác nhận đồng ý  giao diện.

- Bước 2: Chỉnh sửa thông tin & hình ảnh do bên A cung cấp cho đến khi hoàn thiện (không quá 3 lần).

- Bước 3: Bên A đồng ý  website do bên B thiết kế hoàn thiện, bên B sẽ tiến hành cấu hình và upload website lên hosting và bàn giao website cho bên A

      5.2 Bên B có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện

      thoại cho bên A trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website

5.3 Sau khi hết hạn bảo hành, bên B tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail, hoặc fax cho bên A nếu có vướng mắc về kỹ thuật;

 

Điều 6: Điều khoản chung

6.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;

6.2 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, hai bên cùng trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau;

6.3 Nếu có tranh chấp xảy ra thì mọi vấn đề không thống nhất sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật;

6.4 Hợp đồng này gồm ..... trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty tnhh công nghệ tân phát lộc

225A4 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.hcm

ĐT: (08) 68492279

Email: tanphatlocvn@gmail.com

website: www.tanphatlocco.com/thietkechuanseo.com

Thiết kế website bởi webmoi.vn

Đang online: 1 Hôm nay: 10 Tổng: 132177